Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
17
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↑PracoviskoSuma
1
Bratislava, II. inter. klin. FN a LFUK, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Žilina, Neštátna interná a angiologická amb., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, SÚSCH, cievna chirurgia
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
5
Košice, Angio Vitae s.r.o. - angiolog. amb., angiológia
neznáma / netýka sa
6
Košice, Imea - CC s.r.o., chirurgia
neznáma / netýka sa
7
Trnava, MEDENA s.r.o, angiológia
neznáma / netýka sa
8
Dunajská Streda, M.M. - Angio spol.r.o, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
9
Bratislava, NÚSCH a.s. - odd. kardiológie a angiológie, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
10
Prešov, NZZ - LAŠAN s.r.o, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
11
Žilina, MEDIVASA, s.r.o. - angiol.ambul., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
12
Košice, Angiocare, s.r.o. - angiol.ambul., angiológia
neznáma / netýka sa
13
Poprad, ALIAN, s.r.o. - angiolog. odd, angiológia
neznáma / netýka sa
14
Košice, ŽNsP, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
15
Žilina, Kardiologická neštátna ambulancia, angiológia
neznáma / netýka sa
16
Nitra, ABE.AS s.r.o, angiológia
neznáma / netýka sa
17
Nové Zámky, NZZ - cievno-chirurgická amb., chirurgia
neznáma / netýka sa