Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Lieky firmy
Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
8
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Levoča, NsP - onkologická amb., neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, NOÚ, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
3
Trenčín, FN, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
4
Bardejov, NsP Sv. Jakuba n.o. - interné odd., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
6
Poprad, POKO Poprad s.r.o, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
8
Nové Zámky, FNsP - onkolog. ambul., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa