Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Počet lekárov
9
Počet udalostí
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Bardejov, NsP, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, Slovenská zdravotnícka univerzita, kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
3
Košice, LFUPJŠ VÚSCH a.s., kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, III. interná klinika FNsP ak. L.Dérera, kardiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
5
Trnava, FNsP - interná klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Košice, LF UPJŠ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Košice, CORP, s.r.o., kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Košice, UPJŠ LF a UNLP - III. interná klinika, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Nitra, NsP, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa