Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Počet lekárov
13
Počet udalostí
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Štúrovo, BENROD s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Žilina, Diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
3
Bardejov, NsP, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, Metabol Klinik s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
5
Martin, Nefro - dial. centrum s.r.o., nefrológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
6
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta, nefrológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, NsP MV SR - interné odd., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
8
Prešov, Medikard s.r.o. - diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Bratislava, UNB - Ružinov - V.interná klinika, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
10
Nitra, MUDr.Z.Ochodnická Interná - Diabetol. amb.s.r.o, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
11
Nitra, FN - inter. kl. II., vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
12
Lučenec, IN - DIA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
2 udalosti
neznáma / netýka sa
13
Levice, DIA - Kontrol s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
1 udalosť
neznáma / netýka sa