Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
10
Počet udalostí
3
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Košice, Klinika rádioterapie a onkológie, radiačná onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Banská Bystrica, NovaMed, s.r.o., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Žilina, NsP, radiačná onkológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, UNB -Ružinov, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Senica, NZZ reum.amb, rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Banská Bystrica, NsP - FDR, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Žilina, MUDr. Pavol Polák, s.r.o., Neštátna reumatologická amb., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Nitra, FN, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Bratislava, Národný onkologický ústav, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa