Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
38
Počet udalostí
16
Celková suma podpory
121 €
 MenoPracoviskoPočet udalostíSuma ↑
1
Bratislava, NZZ - centrum imun. a alergológie s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
121 €
2
Bratislava, UNB, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Košice, UNLP - odd. laboratórnej medicíny, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Nové Mesto nad Váhom, ULAMED, s.r.o., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Banská Bystrica, ŠZÚ, epidemiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Stará Turá, PEDALERG s.r.o., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Košice, UNLP, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Trenčín, FN, infektológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Košice, FNLP - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Kežmarok, AlergoImuno. s.r.o. - ambul.alergol.a imunol., klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Nové Mesto nad Váhom, NsP - interná a alerg. amb., vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Nové Mesto nad Váhom, ULAMED, s.r.o., pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Bratislava, NOÚ - OAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Bratislava, ZLIP ÚPKM, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Bratislava, DFNsP - DKAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Banská Bystrica, DFNsP - klinika pediatr. onkológia a hematológia, pediatria
3 udalosti
neznáma / netýka sa
17
Trenčín, FN Trenčín, Hematologická ambulancia, OKBaH, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
18
Martin, UNM, pediatria
3 udalosti
neznáma / netýka sa
19
Martin, JLF UK + MFN - kl. detí a dorastu, klinická imunológia a alergológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Bratislava, NOÚ, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Liptovský Mikuláš, LNsP MUDr.I.Stodolu, HTO, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Bratislava, UNB - kl. hematol. a transf., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Trnava, FNsP - odd. hematológie a transf., reumatológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
24
Bratislava, UNB - L. Dérera, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Michalovce, NsP - hematolog.-transfuz.odd., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Bratislava, Klinika hemat. a transf. FN, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
27
Žilina, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Banská Bystrica, NsP FDR, hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
29
Košice, HEBEA s.r.o., hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Liptovský Mikuláš, Nemocnica, hematológia a transfuziológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
31
Bratislava, FNsP
1 udalosť
neznáma / netýka sa
32
Prešov, NsP, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
33
Košice, AMIMED s.r.o., všeobecné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
34
Bratislava, NsP sv. Cyrila a Metoda, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
35
Bratislava, FN - klinika hematológie a trans., hematológia a transfuziológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
36
Trnava, FN - KAIM, anestéziológia a intenzívna medicína
1 udalosť
neznáma / netýka sa
37
Bratislava, Univerzitná nemocnica,Nem. akad. Dérera, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
38
Prešov, ADLA s.r.o. - amb. kl. imunoalerg. pre deti a dorast, pediatrická imunológia a alergiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa