Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
30
Počet udalostí
10
Celková suma podpory
20 €
 MenoPracoviskoPočet udalostí ↑Suma
1
Bratislava, NÚSCH - odd. aritmií a kardiostimulácie, vnútorné lekárstvo
2 udalosti
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, Nem.ak.L.Dérera. - rádiológia, rádiológia
2 udalosti
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA s.r.o., rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Nitra, JESSENIUS - diagnostické centrum a.s., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, Medical Project VIP s.r.o., gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Košice - Šaca, 1. súkromná nemocnica a.s. - ortopedicko-traumatol. kl., ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, UNB, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Bratislava, FNsP, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
9
Bratislava, SZU,UNB sv.CaM - gastroenterol.klinika, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
10
Košice, VÚSCH a.s. - klinika kardiológie, kardiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
11
Zvolen, Nemocnica Zvolen a.s. - odd.radiologie, rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
12
Bratislava, NOÚ, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
13
Prešov, FNsP J. A. Reimana - radiol. odd., neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
14
Bratislava, UNB - ak.L.Derera - odd.radiológie, rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
15
Považská Bystrica, NsP, rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
16
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - interná klinika, gastroenterológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
17
Nitra, FN - klinika úrazovej chir.a ortopédie, úrazová chirurgia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
18
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
19
Lučenec, Všeobecná nemocnica s PLK Lučenec, n.o. + IMAGING LC s.r.o., rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
20
Malta
1 udalosť
neznáma / netýka sa
21
Nitra, NsP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
22
Trnava, IZD, MRI s.r.o., rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
23
Trnava, JANAMED s.r.o. - gynekol. a pôrod., gynekológia a pôrodníctvo
1 udalosť
20 €
24
Bratislava, II. inter. klin. FN a LFUK, vnútorné lekárstvo
1 udalosť
neznáma / netýka sa
25
Martin, MFN, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
26
Piešťany, NsP, ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
27
Košice, FNLP - kl. rádiodiagn. a zobrazovacích metód, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
28
Košice, FNLP, neurčená odbornosť
1 udalosť
neznáma / netýka sa
29
Bratislava, UNsP Milosrdní bratia s.r.o. - odd.klin.onkol., klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
30
Bratislava, OÚSA - II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, rádiológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa