Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Údaje o firme
Lieky firmy
Počet lekárov
8
Počet udalostí
5
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoPočet udalostíSuma
1
Bratislava, DFNsP, klinická biochémia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, DFNsP, pediatria
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, Onkologická klinika LF UK, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, DFNsP - OKB, klinická biochémia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, UNB - II. ortop.-traum. klinika, ortopédia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, Národný onkologický ústav, klinická onkológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa
8
Banská Bystrica, Dermatologická klinika SZU, dermatovenerológia
1 udalosť
neznáma / netýka sa