Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Pracovisko
Obec
Nové Mesto nad Váhom
Počet udalostí
4
Celková suma podpory
neznáma
 Firma ↓Počet udalostíSuma
1
Eli Lilly Slovakia s.r.o. (neznáme obdobie)
1 udalosť
neznáma / netýka sa
2
1 udalosť
neznáma / netýka sa
3
Merck Sharp & Dohme, s.r.o. (neznáme obdobie)
1 udalosť
neznáma / netýka sa
4
PFIZER LUXEMBOURG SARL (neznáme obdobie)
1 udalosť
neznáma / netýka sa