Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
2. 9. 2012 – 3. 9. 2012
Počet lekárov
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Malta
neznáma / netýka sa
2
Nitra, FN - klinika úrazovej chir.a ortopédie, úrazová chirurgia
neznáma / netýka sa