Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
18. 9. 2012 – 24. 9. 2012
Počet lekárov
7
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Banská Bystrica, Endokrino, s.r.o., pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
2
Košice, DFN, pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
3
Košice, DFN LF UPJŠ - I. kl. detí a dorastu, pediatria
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, II. detská klinika , DFNsP, endokrinológia
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, II. detská klinika DFNsP, LF UK, pediatria
neznáma / netýka sa
6
Prievidza, ENDOKID s.r.o - PLPDD + endokrinológia, pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
7
Prešov, NsP J.A.Reimana, detské odd., pediatria
neznáma / netýka sa