Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
28. 9. 2012 – 2. 10. 2012
Počet lekárov
7
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, NOÚ - onkolog. kl., klinická onkológia
neznáma / netýka sa
2
Trebišov, NsP - onkolog. odd., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
3
Štúrovo, DEMOMED s.r.o., klinická onkológia
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, OÚSA s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
5
Nové Zámky, FNsP - onkolog. ambul., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, UNsP Milosrdní bratia s.r.o. - odd.klin.onkol., klinická onkológia
neznáma / netýka sa
7
Trebišov, NsP, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa