Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Trvanie
19. 10. 2012 – 20. 10. 2012
Počet lekárov
21
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Košice, Detská fakult. nemocnica - odd. detskej neurologie, pediatria
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, Euro-Neuro s.r.o., neurológia
neznáma / netýka sa
3
Nitra, FN, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
4
Nitra, FN - neurolog.odd., neurológia
neznáma / netýka sa
5
Nitra, FN - neurol. klinika, neurológia
neznáma / netýka sa
6
Komárno, Forlife n.o. VšN - neurol.odd., neurológia
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, SINALGIS, s.r.o., neurológia
neznáma / netýka sa
8
Košice, Ergomed Poliklinika s.r.o., neurológia
neznáma / netýka sa
9
Prešov, DENEA s.r.o., neurológia
neznáma / netýka sa
10
Žilina, NsP - neurolog. odd., neurológia
neznáma / netýka sa
11
Banská Bystrica, NsP FDR, neurolog. odd., neurológia
neznáma / netýka sa
12
Bratislava, UNB NK SZU, neurológia
neznáma / netýka sa
13
Bratislava, MIRAM s.r.o. - neurológia, neurológia
neznáma / netýka sa
14
Košice, FNLP - neurol. klinika, neurológia
neznáma / netýka sa
15
Banská Bystrica, DFNsP, pediatria
neznáma / netýka sa
16
Prešov, NsP Reimana, neurológia
neznáma / netýka sa
17
Bratislava, UNB akad. L. Dérera, neurológia
neznáma / netýka sa
18
Bratislava, UNsP Milosrdní Bratia s.r.o., neurológia
neznáma / netýka sa
19
Nové Zámky, NZZ - neurologická amb., neurológia
neznáma / netýka sa
20
Nové Mesto nad Váhom, Synapsa s.r.o, neurológia
neznáma / netýka sa
21
Trenčín, Neurologická ambulancia Trenčín,s.r.o., neurológia
neznáma / netýka sa