Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
9. 3. 2012 – 10. 3. 2012
Počet lekárov
3
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, DFNsP, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, DFNsP + LF UK - detská dermatovener.ambul., neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, DFNsP, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa