Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
24. 6. 2012 – 27. 6. 2012
Počet lekárov
3
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Košice, FNsP, pediatria
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, DFNsP - klinika detskej hematológie a onkológie, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
3
Banská Bystrica, DNsP F. D. Roosevelta, pediatria
neznáma / netýka sa