Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Počet lekárov
1
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↑PracoviskoSuma
1
Košice, VÚSCCH a.s. a LF UPJŠ - odd. cievnej chirurgie, cievna chirurgia
neznáma / netýka sa