Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Trvanie
19. 3. 2012 – 20. 3. 2012
Počet lekárov
6
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, Nem.ak.L.Dérera. - rádiológia, rádiológia
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, SZU,UNB sv.CaM - gastroenterol.klinika, gastroenterológia
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, Medical Project VIP s.r.o., gastroenterológia
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, NOÚ, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, UNsP Milosrdní bratia s.r.o. - odd.klin.onkol., klinická onkológia
neznáma / netýka sa