Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
6. 9. 2012 – 8. 9. 2012
Počet lekárov
18
Celková suma podpory
neznáma
 MenoPracoviskoSuma ↑
1
Trnava, NZZ Kožná Ambulancia, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
2
Zvolen, Derma Medika s.r.o, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, NZZ - kožná ambul., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
4
Stropkov, M.T.J. spol.s.r.o. - kožná amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
5
Lučenec, Eolin s.r.o, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
6
Topoľčany, Derma- Medica s.r.o. - dermatovener. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
7
Banská Štiavnica, Regionálna nemocnica, n.o. Banská Štiavnica, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
8
Snina, DIADERM s.r.o, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
9
Giraltovce, DERMPAN, s.r.o, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
10
Košice, Derma Košice, s.r.o., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
11
Bratislava, NZZ - dermatoven. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
12
Ružomberok, Vojenská nemocnica - Úrad hlavného lekára, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
13
Považská Bystrica, NZZ - dermatoven. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
14
Bratislava, NZZ amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
15
Šaľa, GAKRB s.r.o. - dermatovener. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
16
Trenčín, NZZ - dermatoven., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
17
Komárno, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
18
Detva, NZZ, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa