Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Trvanie
27. 9. 2012 – 30. 9. 2012
Počet lekárov
3
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, ÚpVV, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
3
Nitra, FN - kožné odd., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa