Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Trvanie
13. 5. 2012 – 16. 5. 2012
Počet lekárov
15
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, NÚTaRCH, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
2
Zvolen, NZZ - PLPD, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, NsP Milosrdní Bratia s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
4
Krompachy, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
5
Poprad, NZZ - geriatr. odd., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
6
Poprad, Nemocnica Poprad a.s. - inter.ambul., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
7
Svit, NZZ - MUDr.Edita Pondušová s.r.o, geriatria
neznáma / netýka sa
8
Gelnica, Všeobecná nemocnica, ProVitae n.o. - int. odd., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
9
Trenčín, NZZ - interná amb., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
10
Bratislava, FNsP Milosrdných bratov, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
11
Topoľčany, DIAGYN SÍLEŠ s.r.o.- diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
12
Topoľčany, NZZ - int. amb., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
13
Bratislava, FNsP, kardiológia
neznáma / netýka sa
14
Banská Štiavnica, NsP, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
15
Prešov, MEDISPOL s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa