Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
17. 6. 2012 – 21. 6. 2012
Počet lekárov
7
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Prešov, Neubu s.r.o - neurol.ambul., neurológia
neznáma / netýka sa
2
Nitra, FN - Neurologická klinika, neurológia
neznáma / netýka sa
3
Banská Bystrica, NsP FDR - neurologické odd., neurológia
neznáma / netýka sa
4
Trenčín, NZZ - neurolog. amb., neurológia
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, UNB - Ružinov - neurol.klinika, neurológia
neznáma / netýka sa
6
Trebišov, NsP - neurologické odd., algeziológia
neznáma / netýka sa
7
Zvolen, NEUROAMB.s.r.o. - neurol.ambul., neurológia
neznáma / netýka sa