Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
25. 8. 2012 – 29. 8. 2012
Počet lekárov
9
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, FN, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Hlohovec, HC - Klinika spol. s r.o., medicínska informatika a bioštatistika
neznáma / netýka sa
3
Senec, DANUMED s.r.o. - ambul.všeobecného lekára, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
4
Michalovce, NsP Štefana Kukuru a.s. - I.interné odd., gastroenterológia
neznáma / netýka sa
5
Humenné, Privátna kardiologická ambulancia, kardiológia
neznáma / netýka sa
6
Trnava, FNsP - interné odd., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
7
Poprad, Nemocnica Poprad a.s. - inter.ambul., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
8
Trenčín, ASM TN, s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
9
Košice - Šaca, Nemocnica Košica-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa