Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Trvanie
18. 10. 2012 – 19. 10. 2012
Počet lekárov
12
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bojnice, NsP Prievidza so sídl.v Bojniciach - psych.odd., psychiatria
neznáma / netýka sa
2
Sučany, Psychiatrická liečebňa, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, UNB sv. Cyrila a Metoda, psychiatria
neznáma / netýka sa
4
Trenčín, FN - psych.kl., psychiatria
neznáma / netýka sa
5
Žilina, FNsP, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, UNB- gerontopsychiatrické odd. pri PK Ružinov, psychiatria
neznáma / netýka sa
7
Trnava, FN, psychiatria
neznáma / netýka sa
8
Bratislava, FN, psychiatria
neznáma / netýka sa
9
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
10
Bratislava, FNsP - psychiatr.odd., psychiatria
neznáma / netýka sa
11
Trenčín, FN - psychiatrické odd., psychiatria
neznáma / netýka sa
12
Kremnica, Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, psychiatria
neznáma / netýka sa