Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Počet lekárov
8
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Košice, ŽNsP, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
2
Trebišov, ARETEUS s.r.o - inter. a diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
3
Ľubochňa, NEDÚ Ľubochňa, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, Dia centrum plus s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
5
Banská Bystrica, FNsP FDR - interná kl., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
6
Bytča, DIab-Int, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
7
Košice, Via medica, s.r.o. Interná a diabetologická amb., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
8
Bratislava, BEMI Export group, s.r.o. diabet. amb.
neznáma / netýka sa