Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Počet lekárov
2
Celková suma podpory
neznáma
 MenoPracoviskoSuma ↑
1
Bratislava, DFNsP, pediatria
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, LF UK - klinika detskej neurológie, pediatrická neurológia
neznáma / netýka sa