Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
8. 6. 2012 – 12. 6. 2012
Počet lekárov
3
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Banská Bystrica, NsP Roosevelta, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
2
Zvolen, NOVOPHARM s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
3
Prešov, INTERDIA, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa