Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
27. 8. 2012 – 30. 8. 2012
Počet lekárov
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↑PracoviskoSuma
1
Košice, UNLP - klinika hematológie a onkohematológie, hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa
2
Prešov, NsP J. A. Reimana, hematológia a transfuziológia
neznáma / netýka sa