Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
17. 3. 2012 – 23. 3. 2012
Počet lekárov
1
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, NOÚ -Ústav patológie, patologická anatómia
neznáma / netýka sa