Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Trvanie
9. 11. 2012 – 10. 11. 2012
Počet lekárov
8
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Nitra, MUDr. Galvanková s.r.o. - detská psychiatrická amb., detská psychiatria
neznáma / netýka sa
2
Zvolen, VIA SPES, s.r.o., detská psychiatria
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, DFNsP, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
4
Banská Bystrica, NZZ - Detská psych.amb., detská psychiatria
neznáma / netýka sa
5
Hraň, DPL n.o., psychiatria
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, Klinika detskej psych. DFNsP, psychiatria
neznáma / netýka sa
7
Hraň, Detská psychiatrická liečebňa n.o., detská psychiatria
neznáma / netýka sa
8
Bratislava, Klinika detskej psychiatrie LF UK, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa