Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Trvanie
30. 3. 2012 – 31. 3. 2012
Počet lekárov
91
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Martin, Martinská poliklinika s.r.o., neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
2
Martin, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, ŽNsP, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
4
Brezno, BELLAMED s.r.o. - dermatovenerol.ambul., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, UNB, nemocnica Staré Mesto - kožná klinika, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
6
Trenčín, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
7
Piešťany, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
8
Bratislava, UNB Staré mesto - amb.dermato-venerológia, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
9
Bratislava, UK Lekárska fakulta, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
10
Bratislava, NMO, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
11
Košice, LVN, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
12
Nové Mesto nad Váhom, Nešt. dermatolog. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
13
Bratislava, QUERCUS s.r.o - chirurg.a traumat.ambul., chirurgia
neznáma / netýka sa
14
Bratislava, Dermatherapy spol.s.r.o., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
15
Bardejov, NZZ - Dermatovenerologická amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
16
Bojnice, NsP Prievidza, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
17
Dunajská Streda, NZZ - dermatovenerolog. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
18
Bratislava, DERMASON, s.r.o., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
19
Bratislava, FILADERM, s.r.o., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
20
Nitra, PK Klokočina - Kožná amb. - NZZ, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
21
Bratislava, Benederma - dermatologická ambul., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
22
Považská Bystrica, IGA Derma s.r.o., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
23
Bratislava, FN, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
24
Martin, NZZ - dermatovenerolog. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
25
Bratislava, NZZ - dermatovenerológia, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
26
Bratislava, Kožná amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
27
Košice, FNLP - kožná klinika, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
28
Bratislava, Dermatovenerol. klinika, UNB a LF UK, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
29
Žilina, MUDr. Alena Nejdková, kožná amb.sro, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
30
Partizánske, Parderm s.r.o. - dermatovenerologická amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
31
Banská Bystrica, NsP Roosevelta - kožné odd., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
32
Bratislava, DFNsP, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
33
Hlohovec, JATRIDERM s.r.o., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
34
Hlohovec, Jatriderm s.r.o., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
35
Bratislava, ŽNsP, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
36
Banská Bystrica, ESTETIC STUDIO s.r.o, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
37
Nitra, Derma - beauty s.r.o, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
38
Bratislava, FNsP Milosrdní bratia s.r.o., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
39
Bratislava, DERMAVITA s.r.o. - dermatovener. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
40
Bratislava, NsP, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
41
Bratislava, FN, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
42
Vranov nad Topľou, Kožná ambulancia I, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
43
Smrdáky, Prírodné liečebné kúpele, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
44
Senica, Praktický lekár pre deti a dorast-ambulancia, pediatria
neznáma / netýka sa
45
Ložín, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
46
Prešov, COSMEDERM Q s.r.o., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
47
Topoľčany, KADERMA MAJTÁn, s.r.o, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
48
Sereď, Mestská poliklinika, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
49
Smrdáky, Prírodné liečebné kúpele a.s., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
50
Košice, DERMIK s.r.o. - - kožná amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
51
Žilina, NZZ - ambul. dermatovenerológie, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
52
Žilina, MUDr.Alena Nejdková - kož.ambul., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
53
Dunajská Streda, Derm.amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
54
Bratislava, FN Kožná klinika, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
55
neznáma / netýka sa
56
Bratislava, FN, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
57
Bratislava, I. Dermatovenerologická klinika FN, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
58
Bratislava, I. dermatoveneroogická klinika LFUK, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
59
Šamorín, NZZ - dermatovener. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
60
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
61
Bratislava, NZZ, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
62
Bánovce nad Bebravou, URODERMA, s.r.o., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
63
Trnava, NZZ Kožná Ambulancia, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
64
Bardejov, NZZ - dermatovenerolog. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
65
Bratislava, FN, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
66
Bratislava, OÚ Sv. Alžbety s.r.o., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
67
Bratislava, FN - I. dermatoven. kl., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
68
Trenčín, NZZ - dermatoven., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
69
Bratislava, Nešt. kožná amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
70
Bratislava, NsP, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
71
Bratislava, UNB, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
72
Bratislava, Neuromedix s.r.o., neurológia
neznáma / netýka sa
73
Bratislava, MEDIFERA s.r.o.
neznáma / netýka sa
74
Kremnica, NOVADERM, s.r.o., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
75
Nová Dubnica, BEADERMA,s.r.o., neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
76
Bratislava, FNsP, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
77
Bratislava, ÚpVV, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
78
Nitra, NZZ - dermatologická ambulancia, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
79
Bratislava, FN - kožná klinika, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
80
Banská Bystrica, NZZ - kožná amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
81
Bratislava, Dermatovenerologická klinika LFUK a UNB, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
82
Bratislava, Dermatoven. klinika LF UK a FN, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
83
Bratislava, LF UK, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
84
Banská Bystrica, Dermatologická klinika SZU, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
85
Košice, Neštátna kožná amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
86
Bratislava, Nemocnica sv.Michala, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
87
Nová Dubnica, BEADERMA,s.r.o. - dermatoven. amb., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
88
Bratislava, FNsP, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
89
Svidník, SANARE s.r.o., dermatovenerológia
neznáma / netýka sa
90
Bratislava, NsP, neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
91
Bratislava, UNB, Kožná klinika SZU, pracovisko Ružinov, dermatovenerológia
neznáma / netýka sa