Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
7
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bardejov, NsP, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Nitra, Zdravie pri práci s.r.o. - ambul.všeobec.lekára, všeobecné lekárstvo
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, Medispektrum, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
4
Považská Bystrica, NZZ - kardiologická amb., kardiológia
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, Galenum, s.r.o - interná ambul., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, VERIA s.r.o., kardiológia
neznáma / netýka sa
7
Prešov, MEDISPOL s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa