Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
7
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - I. Interná klinika, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Levice, Imunoalergológia Dzurilla s.r.o, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, NZZ - alergológ a klinický imunológ, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
4
Košice, UNLP - odd. klin. imunolog. a alergo., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
5
Trenčín, Neftali s.r.o. - Amb. klin. imunologie a alergologie, NZZ, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, NÚTaRCH, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
7
Ružomberok, ÚVN SNP, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa