Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
8
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Michalovce, Psychiatrická nemocnica n.o., psychiatria
neznáma / netýka sa
2
Rožňava, NsP sv. Barbory, psychiatria
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, NZZ, psychiatria
neznáma / netýka sa
4
Svidník, CENTRUM ZDRAVIA R.B.K.,s.r.o, psychiatria
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, NÚTaRCH, gerontopsychiatria
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, MENTUM s.r.o + FN, psychiatria
neznáma / netýka sa
7
Rimavská Sobota, PsychoLine s.r.o. - psychiatrická ambul., psychiatria
neznáma / netýka sa
8
Bratislava, NsP, psychiatria
neznáma / netýka sa