Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
16
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Levice, CELL B s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Prievidza, Amb. pre diabet. poruchy látkovej premeny a výživy, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
3
Košice, Diabetologická ambulancia, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, Metabol Klinik s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
5
Šahy, Peter Farkas MD s.r.o. - diabetol. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, Diabet s.r.o. - diabet.ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
7
Nitra, FN - interná klinika, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
8
Nitra, MUDr.Iveta Marková s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
9
Bratislava, UNB - Ružinov - V.interná klinika, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
10
Nitra, MUDr.Z.Ochodnická Interná - Diabetol. amb.s.r.o, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
11
Košice, CORP, s.r.o., kardiológia
neznáma / netýka sa
12
Nitra, FN - inter. kl. II., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
13
Komárno, MEDICUS plus s.r.o. - interná amb., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
14
Lučenec, IN - DIA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
15
Nitra, EUGEN s.r.o. - diabet. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
16
Levice, DIA - Kontrol s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa