Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
23
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Levice, CELL B s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Žilina, Diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, Zdravotné stredisko - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
4
Košice, Diabetologická ambulancia, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
5
Trebišov, ARETEUS s.r.o - inter. a diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
6
Prievidza, NZZ - DIA - Clarus s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, Diafa s.r.o. - diabetologická ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
8
Bratislava, Metabol Klinik s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
9
Trenčín, DIABETES CENTRUM, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
10
Nitra, FN - interná klinika, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
11
Bratislava, FN - II. interná klinika, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
12
Bratislava, NsP MV SR - interné odd., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
13
Nitra, MUDr.Iveta Marková s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
14
Bratislava, UNB - Ružinov - V.interná klinika, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
15
Nitra, MUDr.Z.Ochodnická Interná - Diabetol. amb.s.r.o, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
16
Banská Bystrica, FNsP FDR - interná kl., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
17
Košice, CORP, s.r.o., kardiológia
neznáma / netýka sa
18
Moldava nad Bodvou, SchronerMED s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
19
Nitra, FN - inter. kl. II., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
20
Košice - Šaca, Nemocnica Košica-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
21
Lučenec, IN - DIA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
22
Nitra, EUGEN s.r.o. - diabet. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
23
Levice, DIA - Kontrol s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa