Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Firma
Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
6
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↑PracoviskoSuma
1
Košice, CORP, s.r.o., kardiológia
neznáma / netýka sa
2
Trnava, FNsP - interná klinika, kardiológia
neznáma / netýka sa
3
Bratislava, III. interná klinika FNsP ak. L.Dérera, kardiológia
neznáma / netýka sa
4
Košice, LFUPJŠ VÚSCH a.s., kardiológia
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, Slovenská zdravotnícka univerzita, kardiológia
neznáma / netýka sa
6
Bardejov, NsP, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa