Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
4
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Martin, Urologická kl., Jeséniova LF, urológia
neznáma / netýka sa
2
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta, urológia
neznáma / netýka sa
3
Skalica, NsP, urológia
neznáma / netýka sa
4
Prešov, MILAB s.r.o., urológia
neznáma / netýka sa