Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
neznáme
Trvanie
od 9. 10. 2012
Počet lekárov
16
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Nové Zámky, FNsP - TaPCH odd., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
2
Banská Bystrica, FNsP F. D. Roosevelta - I. Interná klinika, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
3
Liptovský Hrádok, Privátna detská amb. Poliklinika, pediatria
neznáma / netýka sa
4
Rimavská Sobota, DRAHOMED, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
5
Bardejov, Alian s.r.o., Imunoalergologická amb., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
6
Komárno, ALERGO 42B s.r.o. - klin.imun.a.alerg.ambul., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
7
Levice, DANIMED s.r.o. - kl. imunológia a alergol., amb.KIA, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
8
Spišská Nová Ves, NZZ - amb.pneum.a ftizeol., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
9
Zvolen, Železničná poliklinika, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
10
Košice, JURMED s.r.o., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
11
Dunajská Streda, C.A.K.I.., spol. s.r.o., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
12
Bardejov, NsP sv. Jakuba n.o.- ambul. PaF, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
13
Topoľčany, ANA JJ, s.r.o., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
14
Košice, MEDEKA,s.r.o. - amb.TaPCH, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
15
Liptovský Mikuláš, NZZ - imunoalergo. ambulancia, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
16
Vysoké Tatry, ÚTPCHaHCH, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa