Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
11
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Humenné, INSPIRO s.r.o - pneum. a ftizeol. ambul., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
2
Bratislava, FNsP, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
3
Spišská Nová Ves, NZZ - amb.pneum.a ftizeol., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
4
Košice, JURMED s.r.o., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
5
Poprad, NZZ, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
6
Liptovský Hrádok, PaF s.r.o. - amb. TBC a pľúcnych chor., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
7
Bojnice, PULMO-MEDIK s.r.o - pneumológia a ftizeológia, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
8
Bardejov, NsP sv. Jakuba n.o.- ambul. PaF, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
9
Bratislava, PNEUMO, s.r.o., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
10
Štúrovo, Poliklinika - odd. TaPCH, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
11
Trstená, DAMIZA s.r.o. - TaRCH, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa