Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Firma
Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
7
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Košice, Klinika rádioterapie a onkológie, radiačná onkológia
neznáma / netýka sa
2
Štúrovo, DEMOMED s.r.o., klinická onkológia
neznáma / netýka sa
3
Žilina, NsP, radiačná onkológia
neznáma / netýka sa
4
Banská Bystrica, NsP - FDR, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, NOÚ, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
6
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - onkolog. odd., radiačná onkológia
neznáma / netýka sa
7
Prešov, FNsP J.A. Reimana - odd. klinickej onk., klinická onkológia
neznáma / netýka sa