Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
neznáme
Trvanie
od 4. 6. 2012
Počet lekárov
15
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Košice, LUMEDIC s.r.o, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Žilina, Diabetologická amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
3
Košice, Diabetologická ambulancia, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
4
Trebišov, ARETEUS s.r.o - inter. a diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
5
Bratislava, Medispektrum, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
6
Námestovo, MUDr. Kanderková s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
7
Prešov, Diabetol, s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
8
Šaľa, DIA MEDICO s.r.o.- diabetol. amb.., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
9
Košice, NZZ - interná a diabet. ambulancia, diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
10
Košice, UNLP, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
11
Rožňava, DIAB s.r.o. - diabetol. ambul., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
12
Sereď, ENDIANT s.r.o., endokrinológia
neznáma / netýka sa
13
Nové Zámky, NZZ - diabetolog. amb., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
14
Lučenec, IN - DIA s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa
15
Levice, DIA - Kontrol s.r.o., diabetológia; poruchy látkovej premeny a výživy
neznáma / netýka sa