Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
6
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Rožňava, NsP sv. Barbory, psychiatria
neznáma / netýka sa
2
Martin, Jesseniova LF UK a MFN, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
3
Levice, Psychiatr. amb. MUDr. N. Kuriačková s.r.o., psychiatria
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, MENTUM s.r.o + FN, psychiatria
neznáma / netýka sa
5
Rimavská Sobota, PsychoLine s.r.o. - psychiatrická ambul., psychiatria
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, NsP, psychiatria
neznáma / netýka sa