Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Trvanie
7. 12. 2011 – 10. 12. 2011
Počet lekárov
2
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, FNsP akad. L. Dérera, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Šahy, COR, s.r.o., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa