Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
Trvanie
15. 3. 2012 – 17. 3. 2012
Počet lekárov
3
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Martin, MFN - I. interná kl., vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Nitra, FN - interná klinika, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
3
Martin, MFN - I. interná klinika, JLFUK, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa