Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Trvanie
15. 4. 2012 – 17. 4. 2012
Počet lekárov
11
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Zlaté Moravce, NZZ interná amb.,, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
2
Humenné, Nemocnica A. Leňa - odd.klinic.onkológie, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
3
Banská Bystrica, NsP Roosevelta, radiačná onkológia
neznáma / netýka sa
4
Topoľčany, NsP n.o. - odd. klinickej onkológie, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
5
Čadca, NsP - kl. onkológia, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
6
Trebišov, AMALA s.r.o. - onkologická amb., klinická onkológia
neznáma / netýka sa
7
Bratislava, Onkologický ústav sv. Alžbety, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
8
Rožňava, NsP Sv. Barbory - polikl. odd. onkológia, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
9
Nitra, FN, klinická onkológia
neznáma / netýka sa
10
Bratislava, OÚSA - onkologická ambulancia, vnútorné lekárstvo
neznáma / netýka sa
11
Bratislava, OÚSA s.r.o., neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa