Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Počet lekárov
1
Celková suma podpory
2 738 €
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Banská Bystrica, NsP F. D. Roosevelta - algeziol. klinika, algeziológia
2 738 €