Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Firma
Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
1
Celková suma podpory
500 €
 Meno ↑PracoviskoSuma
1
Žilina, FNsP - OAIM - algeziologická ambulancia, algeziológia
500 €