Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
neznáme
Trvanie
od 5. 6. 2012
Počet lekárov
8
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↑PracoviskoSuma
1
Trstená, DAMIZA s.r.o. - TaRCH, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
2
Bardejov, NsP sv. Jakuba n.o.- ambul. PaF, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
3
Bojnice, PULMO-MEDIK s.r.o - pneumológia a ftizeológia, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
4
Bratislava, SZÚ, medicínska informatika a bioštatistika
neznáma / netýka sa
5
Liptovský Hrádok, PaF s.r.o. - amb. TBC a pľúcnych chor., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
6
Kráľovský Chlmec, RESPIRO-MEDICAL s.r.o., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
7
Kráľovský Chlmec, Respiro-Medical s.r.o., neurčená odbornosť
neznáma / netýka sa
8
Košice, JURMED s.r.o., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa