Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
neznáme
Trvanie
od 5. 10. 2012
Počet lekárov
14
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Bratislava, DFNsP a LF UK -1.detská klinika, pediatria
neznáma / netýka sa
2
Levice, Imunoalergológia Dzurilla s.r.o, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
3
Košice, DFN - I. Klinika detí a dorastu, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
4
Šurany, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
5
Levice, DANIMED s.r.o. - kl. imunológia a alergol., amb.KIA, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
6
Bratislava, NZZ - alergológ a klinický imunológ, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
7
Košice, UNLP - odd. klin. imunolog. a alergo., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
8
Trenčín, Neftali s.r.o. - Amb. klin. imunologie a alergologie, NZZ, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
9
Liptovský Hrádok, PaF s.r.o. - amb. TBC a pľúcnych chor., pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
10
Bojnice, PULMO-MEDIK s.r.o - pneumológia a ftizeológia, pneumológia a ftizeológia
neznáma / netýka sa
11
Rožňava, NsP Sv. Barbory - detské odd., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
12
Bratislava, Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
13
Poprad, Nemocnica Poprad a.s. - ambul. klinickej imunol. a alergol., klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa
14
Ružomberok, ÚVN SNP, klinická imunológia a alergológia
neznáma / netýka sa