Transparentní lekári Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom

Miesto
neznáme
Trvanie
neznáme
Počet lekárov
6
Celková suma podpory
neznáma
 Meno ↓PracoviskoSuma
1
Poprad, NsP - gynekologicko pôr. odd., gynekológia a pôrodníctvo
neznáma / netýka sa
2
Žilina, Urogyn,s.r.o. - urogynekologická amb., gynekológia a pôrodníctvo
neznáma / netýka sa
3
Piešťany, UROX s.r.o. - urolog. ambul., urológia
neznáma / netýka sa
4
Galanta, NsP sv. Lukáša, urolog. odd., urológia
neznáma / netýka sa
5
Trenčín, Privátna urologická ambulanicia, s.r.o., urológia
neznáma / netýka sa
6
Martin, UROMEDA s.r.o., urológia
neznáma / netýka sa